ÇALIŞMALARIMIZDAN ÖRNEKLER

Maden sektörünün sorun, hedef ve beklentileri masaya yatırıldığı “Hayatımız Maden 2 Çalıştayı”nın etkinlik ve basın iletişimi süreçlerini yönettik

“Hayatımız Maden 2 Çalıştayı” ile maden sektörünün sorun, hedef ve beklentileri masaya yatırıldı. İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) organizatörlüğünde Maden ve Doğal Taş Sektörlerine yönelik olarak daha fazla katma değerin ülkemizde bırakılması, ihracatta sürdürülebilir küresel rekabet gücü artışının sağlanması, sektör sorunlarının ve çözüm önerilerinin değerlendirilmesi temel hedefleri doğrultusunda bir yol haritası oluşturulması amacıyla “Hayatımız Maden 2” sektör çalıştayı gerçekleştirildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı’nın öncülüğünde düzenlenen çalıştayda, "Dünya'da ve Türkiye'de Madencilik", "Maden Kanunu ve Bu Kanundaki Değişikliklerin Sektöre Etkileri", "Sürdürülebilir Madencilik" gibi sektörün geleceğine yönelik birçok önemli konu başlıkları ele alındı.