İÇ İLETİŞİM

Çalışanların kurumsal değerleri benimsemesi ve aidiyet hissetmesi daima olumlu sonuç veriyor. Bunu başarmanın yolu da ekip ile işletme arasında organik bir bağ oluşturmaktan, iş görme süreçlerinin şeffaf ve katılımcı olmasından, iyi kurgulanmış motivasyon mekanizmalarının aksamadan işlemesinden geçiyor. Düzenlediğimiz iç iletişim ve etkinlik kampanyalarıyla takım ruhu yaratıyor, bütünleşmeyi ve aynı amaca yönelmeyi sağlamaya katkıda bulunuyoruz.


• Kurum İçi İletişim Politikalarının Belirlenmesi
• İç İletişim Etkinlik ve Kampanyaları
• Kurumsal Video ve Görsel Malzeme hazırlıkları
• Ödül Projeleri ve Ödüllendirme Organizasyonları