KURUMSAL İLETİŞİM DANIŞMANLIĞI

Bizim için halkla ilişkiler faaliyeti, markanızı özümseyerek başlayan ve hedef kitlenize yönelik oluşturduğumuz modern, sağlam, güvenli, bütünsel iletişim kurgusu üzerinden geleceğe uzanan bir sanat. Sanatımızı, kurumsal iletişimin bütün bileşenleriyle işletmenizi, markanızı, sizi ve yöneticilerinizi, hedef kitlenin algısında en doğru, en sağlam ve en etkin biçimde konumlandırarak icra ediyoruz.


• Algı ve İtibar Yönetimi
• Kurumsal Sosyal Sorumluluk Yönetimi
• Strateji Geliştirme
• Yönetici Görünürlük Çalışmaları
• Medya ve Influencer İlişkileri
• Basın Gezileri
• İzleme ve Ölçüm
• Medya izleme