BLOG


Önemli değişimler kapıda: 2023 PR Trendleri ve Tahminleri

2023 yılında halkla ilişkiler alanı önemli değişimler geçirecek.
Bu yıl özellikle yeni teknolojiler, gelişen tüketici davranışları ve artan rekabet, halkla ilişkiler uzmanlarının halkla ilişkiler kampanyalarını yürütme ve hedef kitlelerle iletişim kurma biçimlerini şekillendirecek.

Değişiklikleri yönlendiren trendleri anlamak için halkla ilişkiler uzmanlarından iç görü toplamak amacıyla düzenlenen anket; sektördeki temel eğilimleri belirlemeye yardımcı olurken, önümüzdeki yıl etkili halkla ilişkiler taktikleri için de stratejilerin geliştirilmesinde kullanılabilecek değerli bilgiler içeriyor.

Ankete göre 2023’ün en önemli halkla ilişkiler trendleri arasında; Sosyal sorumluluk, AI ve teknoloji, dijital halkla ilişkiler ve network oluşturma, veri odaklı PR, yeni sosyal medya platformları, topluluk yönetimi yer alıyor. Ankete katılanların yüzde 11'i veriye dayalı PR'ın 2023'te özel ilgi görmeye değer olduğuna inanırken, PR performansını takip etmek ve basın bültenlerini gerçek verilerle desteklemek, bültenleri daha güvenilir hale getirmesi sebebiyle, giderek daha popüler hale geliyor. Katılımcıların yüzde 10'u, yeni sosyal medya platformlarının 2023'te PR iş akışı üzerinde önemli bir etkiye sahip olacağına inanırken, yüzde 5’i ise topluluk yönetimlerinin bu yıl duraksayacağını düşünüyor. Anket katılımcılarının sadece yüzde 3’ü yıllarca popüler olan yüz yüze görüşmelerin tekrar geri gelmesini bekliyor. Kampanyalarını yönetmek ve optimize etmek için çok çeşitli araçları ve yazılımları kullananlar ise anketin yüzde 3’ünü oluşturuyor.

Kampanyaların hedef kitleye direkt ulaşması için küresel yaklaşımı önceliklendirmenin bir an evvel bırakılması gerektiğine inananlar anketin yüzde 9’unu oluştururken, diğer bir yüzde 9’luk kesimde ise ücretli medyayı bir kenara bırakıp liyakat yoluyla elde edilen kazanılmış medyaya önem verenler yer alıyor. Geleneksel basın bültenlerinin zaman içerisinde yerini kişiselleştirilmiş içeriklere bırakması bekleniyor. Anti-trendler arasında son sırada ise yüzde 4’le online haber merkezleri yer alıyor.

Öne çıkan trendlerin yanı sıra geride bırakılması gereken trendlerin başında ise klasik medya konuşmaları, çevrimiçi etkinlikler ve gündemde olan konulardan üretilen viral çalışmalar yer alıyor.

PR kavramının yaşadığı değişimlerle birlikte halkla ilişkileri dijital pazarlamadan ayırt etmek daha da zorlaşacak. Şirketlerin dijital teknolojilerle iç içe olmaya başlamasıyla birlikte halkla ilişkiler bir markanın kamusal imajından ziyade konumlandırmasıyla ve imajıyla ilgili olacak. Şirketler için bunun anlaşılması birkaç yıl alacak gibi gözüküyor.

Geleneksel halkla ilişkiler 2023 yılında önemini korumaya devam edecek olsa da önümüzdeki yıllarda arama optimizasyonu ve veri analitiğine daha çok odaklanılacak. Gazetecilere ve müşterilere veri odaklı yeni bilgiler sunmanın önemi artacak. Raporun sonucuna baktığımızda ise 2023’te halkla ilişkilerdeki eğilimlerin; veri yaklaşımı, kurumsal sosyal sorumluluk, yeni teknolojiler ve yapay zeka uygulamalarının dijital alanı ileri seviyeye taşıyarak büyümesi etrafında şekillenmesi muhtemel gözüküyor.

Alışık olduğumuz kitle iletişim araçları, klasik medya konuşmaları ve çevrimiçi etkinliklerin önemi de kısa sürede yitecek. Yaşanacak gelişmeler doğrultusunda halkla ilişkiler uzmanlarının yeni beceri setleri geliştirmeleri gerekecek.

Ayrıca anket sonucunda halkla ilişkiler veri tabanına erişmek için Prowly PR yazılımı öneriliyor. Yazılım halkla ilişkiler kampanyalarını takip etmeden strateji oluşturmaya kadar birçok veri ve aracı içinde barındırıyor.

Prowly, PR Trends and Predictions for 2023