BLOG


Marka İtibarı Nasıl İyileştirilir?

2023 Yılında Güncel İtibar Yönetimi

Mantıksal gerekçeler etrafında şekillense de özünde duygusal bir değer yaratan 'itibar' beraberinde güveni getiriyor. Güven duygusu etrafında inşa edilen itibar markalarla kullanıcılar arasında iletişim kalitesinden saygınlığa kadar birçok ilişkiyi geliştirirken, doğru itibar yönetimi ve halkla ilişkiler çalışmaları da akıllardaki filtreleri ortadan kaldırıyor. Dijital çağın araçlarını nitelikli kullanmanın tüm kurumların ihtiyacı olduğu günümüzde, kurumların muhatap olduğu kişi ve firmaların gözünde mevcut değerlerini artırmaları için de online itibar yönetimi önem taşıyor.

Kurumsal iletişim nasıl iyileştirilir?
Tüm şirketlerin iş süreçlerinin ayrılmaz bir parçası haline gelmesi gereken itibar yönetiminin başarıyla sağlanması şirketlere yeni pazarların kapısını açmakla birlikte ayrıca sunulan hizmet ya da ürün için de ayrı bir değer yaratıyor. Kurumsal iletişim araçlarının en verimli şekilde kullanılarak itibarın iyileştirilmesi için sağlam stratejilerin hazırlanması ve bu stratejilerin alanın uzmanları tarafından uygulanması gerekiyor. İletişim kasları kuvvetli ve deneyimleriyle markalarına yol gösteren PR ajansları, nitelikli itibar yönetimi stratejileri sayesinde markalarının bir defaya mahsus değil, uzun vadede itibarlarının yüksek olmasını ve tüketici nezdinde marka algısının pozitif kalmasını sağlıyor.

İtibar yönetimi ve sosyal medya
Hedef kitlesini memnun etmeyen kuruluşların pozitif bir itibar algı yaratmasının imkanı bulunmuyor. Günümüzde dijitalin hayatın her alanında olması nedeniyle şirketlerin hedef kitle ve potansiyel müşterileriyle etkileşim kuracakları en etkili alan sosyal medya platformları oluyor. Bu noktada itibar yönetimi danışmanlığı sağlayan dijital PR ajansları, markalarına itibar yönetimi için en iyi uygulamalarla bir yandan yol gösterirken diğer yandan da dijital pazarlama çalışmalarıyla kampanya ve duyuruları en etkin şekilde duyuruyor. Sosyal medyada aktif şekilde rol alarak kullanıcılarına doğru mecralardan doğru mesajları veren markalar hedef kitleleriyle sağlıklı bir etkileşim alanı oluşturuyor. Hizmet kalitesini artıran, müşteri odaklı çalışan, güvenilir ve tutarlı davranışlar sergileyen şirketlerin ‘itibar yönetimi nasıl yapılır?’ sorusunun cevabı ise; marka bilinirliğini artırmayı amaçlamak, SEO çalışmalarına yoğunluk vermek, web sitesinde doğru mesajı vermek ve dijital pazarlama çalışmalarını artırmak oluyor.

Osman Palabıyık