BLOG


Turizm sektöründeyseniz PR ajansınızı seçmelisiniz!

Tıpkı dünya gibi geleneksel PR anlayışı da değişiyor ve mutasyona uğruyor. Dijitalleşme, yeni medya derken kalıplar deforme oluyor ve giderek her şeyin flû bir hale geldiği postmodern belirsizliğin içinde buluyoruz kendimizi. Böyle bir zeminde küresel ekonominin omurgası niteliğindeki şirketler içerisinde sermaye gibi ekonomik parametrelerini iyi kullananlar dışında kendi terminolojisini, kişiliğini ve kimliğini yaratabilenler ön plana çıkıyor. PR’ın rolü de işte bu noktada son derece önemli hale geliyor; markanın yolculuğunda doğru rotayı belirlemek ve keskin, hesaplanmış, yerinde manevralarla ona eşlik etmek.

Kovid-19 salgınından en çok etkilenen sektörlerden biri olan ve kendi içindeki daralmayla çemberindeki çok sayıda sektörü etkileyen Turizm sektörü için 2020 bir kayıp yıl olarak nitelendiriliyor. Turizm; döviz girdisini attıran ve istihdama katkıda bulunan yapısıyla ulusal ekonomi için oldukça kritik bir noktada bulunurken uluslararası kültürü kaynaştırıcı rolüyle de çok büyük değerde. Ekonomik ve kültürel konjonktür içerisindeki yeri itibariyle özellikle içinde bulunduğumuz normalleşme sürecinde ilerici ve yenilikçi PR stratejileriyle desteklenmesi gereken sektörün halihazırdaki karamsar tablosu iyi yapılandırılmış aksiyon planlarıyla muhakkak ki pozitif yönde bir değişime uğrayacaktır.

Turizm sektörü tüketicilerinin dikkate almadıkları veya belki de farkında bile olamayacakları fırsatları, potansiyel deneyimleri, yolları, yolculukları, konaklamaları, restoranları, yeni tatları, ülkeleri, şehirleri, keşfetmelerini sağlayacak olan PR; aynı zamanda, tüketici nezdinde bir farkındalık ve seçicilik yaratacaktır. Bu bağlamda turizm markalarının geleneksel ya da yeni medya aracılığıyla mevcut ya da potansiyel tüketicilerle etkileşime girmesine olanak tanıyacak olan PR çalışmaları, pazarlama kampanyalarının ya da benzeri fırsatların öne çıkarılması yoluyla da marka bilinirliği oluşturmak yönünde etkili olacaktır.

Son olarak şu yargıda bulunabiliriz:
Turizm PR’ı yapan bir ajansın temel amacı markasını bir cazibe merkezi haline getirmek ve tüketiciyi o merkeze doğru çekmekse, bu yolculuğun heyecan ve ilham verici bir deneyim olacağı kesindir!

O halde, iyi yolculuklar.