BLOG


PR Nedir?

PR nedir? Markalar için PR neden önemli?
Cem Yılmaz’ın en bilindik gösterilerinden biri olan CM101 FUN’ı izleyenler halkla ilişkiler üzerine yaptığı espriyi bilir. “-Halkla İlişkiler...-Çin Halk Cumhuriyet’nde zor bir meslek… 1 Milyar adam, halkla ilişkiler.. “ gibi devam eden bir sahnesi vardı, eminim ki hatırlayanlar vardır.

Hiç bilmeyenlerin bakış açısının sadece iki kelimenin birleşiminden yola çıkarak anlam oluşturduğu ve görev tanımının net olarak ifade edilemediği meslektir halkla ilişkiler. Ancak bu iki kelimenin birleşimi gibi iki farklı disiplini bir araya getiren bir alandır da. Pek çoğumuzun İngilizce kısaltmasını kullanarak PR (Public Relations) olarak kısaca ifade ettiği halkla ilişkiler, bir şirketin, kurum veya kişinin ürün ve hizmetlerini tanıtma amacıyla, hedef kitlesine yönelik çeşitli şekillerde oluşturduğu stratejisidir. [1]

Kurumsal İletişim Danışmanlığından etkinlik yönetimine, medya ilişkilerinin yönetiminden kişi / kurum itibarının yönetimine kadar 360 derece her konuda hizmet veren PR sektörü yılların değişim trendlerine uygun olarak şekilleniyor. Artık dijital PR kavramının da hayatımıza girdi. Ancak öncesinde de ‘geleneksel PR, modern PR’ gibi her dönem başına farklı sıfatlar getirilerek anılan sektör oldukça köklü bir geçmişe sahip.

Halkla İlişkiler disiplinine kısa bir yolculuk
Halkla ilişkilerin yaklaşık olarak 100 yıllık bir geçmişi var. Büyük çoğunluk ve otoriteler tarafından kabul edilen başlangıç tarihi 1920 ve kurucusu ise Edward Bernays olarak kabul edilse de bu tarihten önce aslında ilk halkla ilişkiler uygulaması yapan kişi Ivy Lee olarak biliyor.

1906 yılında 53 kişinin ölümüyle sonuçlanan Pensilvanya Demiryolları’nın tren kazasının ardından olay yerine basın mensupları ulaşmadan önce Ivy Lee bir bülten hazırlayarak basına ulaştırıyor. Bu bülteni alan basın mensupları ise olayı ilk olarak öğrendikleri şekline yani bültene sadık kalarak haberlerini hazırlıyor. New York Times'da yayınlanan bu açıklama, tarihin ilk basın bülteni olarak kabul ediliyor. Ancak tam da bu noktada belirtmekte fayda vardır ki Lee, tarihe geçen ilk bültenini dürüstçe, açıkça ve doğrudan bir dil ile hazırlama gerektiğine inanmıştır. [2]Çünkü iş hayatında kabul görme ve anlaşılmanın yolunun kamuoyunu bilgilendirmek olduğu fikrini savunmuştur.

Sonuç itibariyle basına yansıyan bu kaza haberleri Pensilvanya Demiryolları için ciddi bir kriz yaratacakken Lee’nin basın mensuplarına servis ettiği bülten sayesinde halkın desteğini yanlarına alarak noktalanmıştır. Tarihin derinliklerinden bugünümüze değin, halkla ilişkilerin dönüm noktası olan birçok olay yaşanmıştır.

Zamanla şekillenen bu süreçlerde insanlar, aslında halka ya da günümüzdeki deyimi ile hedef kitleye ne mesaj vermek istenirse ya da nasıl bir imaj yaratmak istenirse, doğru iletişim stratejileri sayesinde bunu yaratabileceklerini ve bu yöntemle hem saygınlıklarını hem de satışlarını arttırabileceklerini keşfetmişlerdir.

Gerek markalar gerekse kişiler uzun yıllar boyunca marka bilinirliğini artırmak, markayı büyütmek ve hedef kitlesini marka hakkında bilgilendirmek gibi amaçlara yönelik iletişim sergilediler.

Yıllar boyu yapılan çalışmalar gösterdi ki markanızı iyi bir şekilde tanıtmak ve doğru hedef kitleye ulaşmak, uzun vadede şirketinize birçok fayda sağlayacaktı.

Markalar için PR çalışmaları neden önemli?
Markanın veya kişinin çalışmaları özelinde hazırlanacak basın bülteninin ilgili yerlere servisi, özel günlere yönelik etkinlikler, ürünün/ çalışmasının tanıtılacağı lansmanlar, sosyal sorumluluk projeleri, kriz iletişim çalışmaları ve dijital hizmetler PR çalışmalarının bir kısmını oluşturur. Tüm bu çalışmalar sayesinde marka, kurum veya kişi, temel mesajını, hedef gruplara en verimli kanallar üzerinden ulaştırır. PR çalışmaları tüketicinin zihninde markaya dair bir algı yaratılırken aynı zamanda marka değerini de artırabilir. Bir marka yaratmanın yolu, öncelikle o markayı değerli hale getirmekten geçer. Neden birçok insan Lamborghini marka aracı deneyimleme şansı bulmadan bir gün zengin olunca Lamborghini alacağını söyler? Hâlbuki oldukça yüksek fiyatı nedeniyle markayı her gün yollarda göremiyorken bu mutlaka herkesin dilindedir.

Bu noktaya gelmek, markanın geleceğine dair temel bir yol haritası oluşturmak, hedef kitleyi belirlemek gibi konularda PR ajansları sizlere destek olur. 360 derece tutarlı iletişim stratejisi sayesinde markanın hizmetleri hakkında farkındalık kazanılmasını sağlar.

Tüketicisi ile duygusal bağ kuran ve ‘Love Mark’ haline gelen markalar bu stratejiler sayesinde daha başarılı hale geliyor. Dolayısıyla tüm bu süreçlerin yönetimi için pazarlama ve halkla ilişkiler birimlerinin koordineli çalışması ise anlaşılması gereken bir gerçek.

İletişime kapalı, dijital kanalları kullanmayan, müşteri kitlesine karşı mesuliyet duygusu hissetmeyen, marka algısını yaratıcı etkinlikler düzenlemeyen işletme ve kurumlar ise bir süre sonra PR konusunda ne kadar eksik olduğunu, yaşadıkları süreç dolayısıyla kendileri gözlemleyebiliyor.

[1] https://b2press.com/tr-TR/markalar-neden-pr-hizmeti-alir
[2] https://ceotudent.com/ivy-lee-ve-ludlow-katliami