BLOG


Geleneksel Medya Nedir?

Medya, ‘geleneksel medya ve yeni medya' şeklinde iki temel başlıkta karşımıza çıkıyor. Gazete, dergi, radyo, televizyon gibi ağırlıkla tek yönlü iletişime hizmet veren kitle iletişim araçları “Geleneksel Medya”nın tanımını oluşturuyor.

Geleneksel medyayı incelediğimizde birey olarak sadece tüketici olduğumuzu görüyoruz. Medya içeriğini üretenler, bize tüketmek üzere içerikleri sunuyorlar. Biz de bunları alıp, tüketip karşılığında yorum yapamıyoruz. İçerik üzerinde herhangi bir değişiklik yapma hakkına da sahip değiliz. Geleneksel medyada üretenler ve tüketenler farklı kişilerdir.

Geleneksel medyanın özelliklerini şöyle sırayabiliriz: Geleneksel medyanın yayın organları çok büyük kitleleri kapsar ve tek taraflı medyadır. Maliyeti yüksektir. Sonuç her zaman daha net olur. Geleneksel medyada ölçülebilirlik reyting ve tirajlarla olur.

1980’lere kadar medyadaki iletişim, şu an geleneksel olarak tanımlanan yazılı materyallere bağlıydı. Televizyon ve radyo gibi kitle iletişim araçları tek taraflı bir iletişim sağlıyordu. Bilgisayar teknolojilerinin gelişmesiyle bu durum değişmeye başladı.

Yeni Medya Nedir?
Altyapısını internet ve internet teknolojilerine dayandıran; akıllı cep telefonlarından internet gazeteciliğine veya online eğitimden elektronik postaya kadar geniş bir alanı kapsayan iletişim araçlarına “Yeni Medya”nın tanımını oluşturuyor.

Yeni medya kavramsallaştırmasıyla hayatımıza giren, tüm alışkanlıklarımızı ve davranış şekillerimizi bir revizyon sürecinden geçirmeyi zorunlu kılan yeni medya araçları ve uygulamaları, bambaşka bir dünyanın kapılarını aralamamızı sağladı.

Yeni medya ile hayatımıza birçok terim de girdi. Bu kavramlara örnek verecek olursak; arama motoru, takipçi, blogger, mobil uygulama, digital reklam, fenomen vb.

Dergi, gazete ve TV gibi geleneksel medya araçlarının işlevlerinin yanında karşılıklı etkileşim olanağını sunan internet mecralarına yeni medya araçları ( sosyal medya, haber ve blog siteleri) demek mümkün.

Yeni Medyanın Avantajları
NYU Steinhardt Kültür, Eğitim ve İnsan Gelişimi Okulu Medya Teknolojisi Profesörü ve Michigan Üniversitesi İletişim Çalışmaları Profesörü W. Russell Neuman yeni medyanın katkı sağladığı alanları şu sözlerle açıklıyor: “Coğrafi anlamda uzaklıkların ortadan kalkması, iletişimin sağlanmasında büyük bir artış yaşandığı, iletişimin hızlanmasına büyük bir katkı sağlandığı, iletişimin interaktif düzeyde bireylerin katılım sağladığı bir medya anlayışı.”

Yeni medyada geleneksel medyaya göre maliyetler daha düşüktür. Bunun nedeni ise internet bağlantısı olan herkes blog, sosyal medya vb kanalları kullanarak yayın yapabilir. Geleneksel medyada ulaşılan kitle aynıdır ve özelleştirilemez. Fakat yeni medyada hedef kitle belirlenebilir ve kitleye uygun içerik sağlanabilir.

Bu iki medyanın farklılığına baktığımızda; yayın süreleriyle ilgili ciddi farklar olduğunu görüyoruz. Geleneksel medyada uzun programlar ve diziler dikkat çekerken, yeni medyada örneğin twitter’da belli bir karakter sınırlaması ile ifade ediyorsunuz. Sosyal medyada belli bir süreyi kapsayan “story-hikaye” koyabiliyorsunuz.Bir başka fark da geleneksel medya tek taraflıdır, yeni medya ise interaktiftir.

Bu iki medyanın çok önemli bir farklı da hata yapıldığındaki düzeltme süreleridir. Geleneksel medyada bir haber oluşturulduktan sonra değiştirilemez ancak ertesi gün düzeltmesi yayınlanabilir. Fakat durum sosyal medyada böyle değildir. Yanlış bir yazı hemen güncellenebilir. Anında müdahale özgürlüğü vardır.

[1] https://www.iienstitu.com/blog/geleneksel-medya-ve-sosyal-medya-karsilastirmasi
[2] https://uskudar.edu.tr/tr/icerik/1840/geleneksel-medyadan-yeni-medyaya-gizemli-yolculuk