BLOG


2023 Yılının Doğru İletişim Stratejileri

İletişim ve çevresinde kümelenen iletişim sektörü; çeşitlenen medya kanalları, farklı tüketici beklentileri ve markaların dinamik iletişim stratejileri sayesinde kapsamını her geçen gün biraz daha genişletiyor. Bu bağlam içinde de en iyi PR firmalarının günün gerekliliklerine uygun iş yapış biçimleri ve markanın iletişim diliyle bütünleşen bir biçimde sunduğu iletişim danışmanlık hizmetleri ise belirleyici rol oynuyor. Tüketici beklentilerinin her geçen gün yükseldiği, sektör içindeki rekabet gücünün arttığı ve her alanda görünür olmanın ihtiyaçtan ziyade bir zorunluluk halini aldığı günümüzde markalar da kurumsal iletişim politikalarını PR ajansları aracılığıyla doğru bir zemin üzerine kurarak hedeflerine ulaşmaya çalışıyor. Bu iletişim sürecinde itibar yönetimi için en iyi uygulamalar her ne kadar birbirinden bağımsız dursa da doğru bir iletişim stratejisi etrafında kurgulanmasıyla anlam kazanıyor.

Önemli olan amacı belirlemek
Şartlar, mecralar ve strateji ne olursa olsun kurumsal iletişim araçlarını doğru kullanmanın öncelikli şartlarından birini bugün dahi verilmek istenen mesajın ne olduğu, hangi hedef kitleye, ne zaman ve nerede aktaracağı oluşturuyor. İletişim becerilerini geliştirmek isteyen markaların bu doğrultuda PR ajansları ile sürdürdükleri uzun vadeli ilişki de imaj ve itibarın temelini daha sağlam kılıyor. Yapılan çalışmanın kapsayıcı ve mesajları doğru ileten bir dille yapılması ise günümüzde daha geniş bir kapsamı içine alıyor. Bu noktada kurumsal iletişim sürecini geleneksel medyanın da ötesine geçirip dijital medyanın geniş çaptaki sınırları içinde yer almak, halkla ilişkilerin fonksiyonunun görev tanımı ve içeriğinin genişlemesini sağlıyor. Özellikle Web3, metaverse, blokzincir, NFT ve AR gibi birçok teknolojinin yakın zamanda ana akım olarak günlük hayatımıza girmesi beklenirken, markaların dijitalleşmeye karşı çıkması da beklenemez. İletişim yönetim tekniklerinde bugünün gözdesi olan online itibar yönetimi, sosyal medyanın da etki gücü sayesinde iletişim stratejisini hedef kitlenin büyük çoğunluğunda başarıya ulaştırıyor.

“İtibar” fakat nasıl?
“İtibar yönetimi nasıl yapılır?” sorusu, günümüz PR dünyasının üstüne daha sık eğilmesi gereken noktalarından biri. Rekabette öne çıkmak isteyen markalar için bunun karşılığını tam olarak karşılayan kavramlardan biri ise şeffaflık. Dijital medya kullanımının bu denli yüksek olduğu günümüzde yalan, yanlış anlaşılmış veya hatalı ifadelerin yayılma hızı dakikalarla hatta saniyelerle ifade edilirken bunun önüne şeffaflık ile geçmek mümkün oluyor. Belirli periyotlarda markanın gerçekleştirdiği itibar yönetimi analizi de mevcut duruma uygun şekilde gelecek projeksiyonunu şekillendirmeye yardımcı oluyor. Çeşitli PR kampanyası örnekleri incelendiğinde en öne çıkan noktalardan biri olarak göze çarpan itibar, markaların bugün korumakta daha çok zorlandığı bir kavram. Söz konusu itibar yönetimi teknikleri her ne kadar eksiksiz uygulansa da doğru hedef kitleyle uyuşmadığı takdirde başarıya ulaşması mümkün olmuyor.

Halil Şimşek